Празник посветен на 3-ти март в ДГ“Мир“

Моята скъпа едничка родина

   най – благозвучното име си има

   тя е  България – чудно красива

   с древна история – свята и жива !

                                 Теодора Вълева

 

 

      Днес, 02.03.2020г., децата от ДГ „ Мир”- гр. Дулово, най-тържествено отбелязаха Националния празник на България – 3-ти март.

Подготвителна група „ Гълъбчета” с учители  Мария Ангелова и Сибел Аптула изнесоха на своите по – малки приятели музикално-поетичен рецитал по случай 3-ти март. С много патос и настроение, рецитираха стихотворения посветени на българските революционери – дали живота си днес България да я има.

 Г– жа Петранка Михайлова – директор на ДГ „ Мир”- честити Националния празник, благодари за неповторимите мигове които ни подариха децата.

Да бъдем горди българи-потомци на героично минало и да сме отговорни към бъдещето!

Категория: 
Култура