Първи фолклорен фестивал "Межденско веселие"

В село Межден се проведе Първи фолклорен фестивал "Межденско веселие". При много добра организация и прекрасни
условия 26 състава и 20 индивидуални изпълнители се изявиха на новопостроената сцена в парка на селото. Жители и гости
благодариха на кмета Валентин Костадинов и Димитричка Денева - секретар на читалището, които са вложили много усилия 
и творчество, за да направят незабравим първия по рода си фестивал в село Межден. 
Категория: 
Култура