„Каолин“ЕАД е отличен за инвестиционен проект в Дулово

На 30.01.2020г на специална церемония, провела се в Министерството на икономиката, „Каолин“ ЕАД получи сертификат за инвестиция клас „А“. Отличието бе прието от Радомир Чолаков-изпълнителен директор на фирмата.

Инвестиционният проект на „Каолин” ЕАД е свързан с изграждане на предприятие за производство на продукти от индустриални минерали в град Дулово. Размерът на инвестицията възлиза на над  60 млн.лв., като се очаква да бъдат разкрити нови  120 работни места.

 

Заместник-министърът на  икономиката Лъчезар Борисов връчи пет сертификата за инвестиции издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е 83 млн. лв., като те ще разкрият над 500 нови работни места. Икономическият заместник - министър връчи четири сертификата за инвестиция клас „А“ на „Каолин” ЕАД, „Никвец” ЕООД, Търговска лига- Глобален Аптечен Център АД  и „Карготек България“ ЕООД, както и един сертификат за инвестиция клас „Б“ на „Термо Про“ ЕООД. Два от проектите ще бъдат осъществени в сферата на преработващата промишленост, два в здравеопазването и  един в  сферата на високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги. На церемонията присъстваха още изпълнителният директор на Българската агенцията за инвестиции г-н Стамен Янев и на Национална компания индустриални зони г-жа Антоанета Барес.

(снимка-МИ(Р.Чолаков-„Каолин“, зам.-министър Л.Борисов и Ст.Янев-изп.директор БАИ) и по инф. от Министерство на икономиката)

Категория: 
Съобщения