Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово

27.01.2015 08:39