С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015/2019

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

МАНДАТ 2015/2019

 

 

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия

Политическа

партия/коалиция

1

2

3

1.

Сезгин Рамис Галиб - председател

ДПС

2.

Шезаи Неджми Кязим

ДПС

3.

Хюсеин Ешреф Джелил

ДПС

4.

Нурсевен Митхат Борисова

ДПС

5.

Гюнеш Ремзи Хамза

ДПС

6.

Пембе Рамис Аптула

ДПС

7.

Юмджегюл Сунай Акиф

ДПС

8.

Ремзи Халид Мехмед       

ДПС

9.

Ерай Кязим Кадир

ДПС

10.

Бейтула Сейфи Мехмед

ДПС

11.

Касим Неджми Сали

ДПС

12.

Рефие Наджи Мехмед

ДПС

13.

Бахар Мехмед Шефкед

ДПС

14.

Джюнеид Севджан Вахид

ДПС

15.

Сали Назми Сали

ДПС

16.

Нигяр Фик.Музаферова-Байрам

ДПС

17.

Ердинч Сюлейман Мухсин

ДПС

18.

Денчо Маринов Йорданов

ГЕРБ

19.

Али Сюлюш Халим

ГЕРБ

20.

Билгин Басри Ахмед

ГЕРБ

21.

Спасимир Дечев Иванов

ГЕРБ

22.

Венко Петров Михайлов

ГЕРБ

23.

Джихан Джихатдин Джевдет

ГЕРБ

24.

Нермин Неджмидинов Бакиев

ГЕРБ

25.

Марин Христов Малчев

ГЕРБ

26.

Бояна Петрова Димитрова

ГЕРБ

27.

Асен Нечев Радев

ГЕРБ

28.

Маргарита Георгиева Ранчева

БСП 

29.

Тунджай Мехмед Рамадан

РБ