С П Р А В К А за средствата във функция "Здравеопазване", за извършване на разходи в местни дейности - 2016г.