С П Р А В К А за средствата, планирани във функция "Общи държавни служби" за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г.