С П Р А В К А за средствата във функция "Общи държавни служби" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г.