С П Р А В К А за средствата във функция "Отбрана и сигурност", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г.