С П Р А В К А за средствата във функция "Соц.осигуряване, подпом.и грижи", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г.