С П Р А В К А за средствата във функция "Соц.осигуряване, подпом.и грижи" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г.