С П Р А В К А за приходите на община Дулово по проектобюджета за 2016г.