С П Р А В К А за разпределение на разходите по бюджета на община Дулово за 2016г.