Над 500 силистренски фирми вече декларираха печалбата си

25.02.2016 15:43

Над 500 силистренски фирми вече декларираха печалбата си

* Все повече от тях подават документа по електронен път

* Подаването на декларация по интернет спестява до 1000 лв.

 

2/25/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

 

Общо 548 броя декларации за печалбата и доходите на данъчно задължените лица, които през 2015 г. са се облагали с корпоративен данък са приети до средата на февруари в офиса на НАП в Силистра.

1/5 от фирмите в Силистра и областта (120 на брой) са предпочели да обявят доходите си за миналата година на хартия – в салона за обслужване или чрез пощенски оператор.

И през настоящата кампания продължава тенденцията фирмите да се възползват от алтернативното предложение на НАП за подаване на декларации – чрез интернет страница на агенцията с електронен подпис. До средата на този месец в НАП Силистра получените по този път декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са 428 бр., което прави 78% от общия брой. За сравнение през миналата година по интернет са декларирали обороти и печалби  60% от фирмите в Силистренско.

Напомняме, че всички юридически лица трябва да декларират дължимия корпоративен данък за изминалата година пред НАП, като подадат декларация до 31 март на 2016 година. Дружествата, които не са осъществявали дейност през 2015 година, също трябва да подадат декларация, но различна – образец 1010а. Освен това те не са задължени да подават годишен отчет за дейността. 

Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет до 31 март 2016 година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, ползва отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg или на националния информационен телефон на агенцията 0700 18 700 на цената на градски разговор.