Пресконференция във връзка с данъчно-осигурителната кампания 2016

02.03.2016 07:53

Пресконференция  във връзка  с данъчно-осигурителната кампания 2016

 

На 1.03.2016 г., от 11ч, в офиса на НАП Силистра се проведе пресконференция за данъчно-осигурителната кампания през настоящата 2016 година. В пресконференцията взеха участие Иванка Скорчелиева,  директор на офис на НАП Силистра, Даринка Камберова,  началник отдел „Услуги за клиенти“и Галина Димова, „Връзки с обществеността“.

 

Данни от кампанията до тук:

 

·        Подаване на декларации (за доходите) е възможно от първата секунда на 1 януари.

·        Подадени декларации по чл. 92 от ЗКПО:

o   Общо - 923 бр.  като от тях 700 бр. са подадени по интернет с ел. подпис /75,8% от общия брой/, изпратени по пощата – 12 бр., а с лицензиран пощенски оператор – 39 бр. 

o   За сравнение - миналата година за същия период общо подадените декларации са били 962 бр., по интернет с ел. подпис – 688 /71,5% от общия брой/, изпратени по пощата – 7 бр., а с лицензиран пощенски оператор – 40 бр.

·        Подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ:

o   Общо 1461 бр., като от тях 300 бр. са подадени по интернет с ел. подпис, с ПИК 384 бр., изпратени по пощата – 30 бр., а с лицензиран пощенски оператор – 81 бр. 

o   За същия период на 2015 г. общо подадени декларации са 1366 бр., по интернет с ел. подпис – 361, с ПИК – 148 бр. /отчитаме ръст от 38% спрямо 2015 г./, изпратени по пощата – 14 бр., а с лицензиран пощенски оператор – 106 бр.

 

·        Накратко за кампанията тази година:

 

-         Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 3 май, тъй като 30 април е почивен ден, а 2 май е празник – Великден.

-         Препоръчваме на хората да подадат декларации по електронен път – три причини:

o   По-бързо, по-лесно и безпроблемно

o   Може да ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако подадат декларация до 31 март и публични задължения, подлежащи на принудително изпълнени, платят данъка до 3 май.

o   С ПИК (или ел. подпис) могат да ползват още повече от 20 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации и т. н.

-         Другата новост през тази година е свързана с възможността за ползване на две нови данъчни облекчения – за деца и за деца с увреждания. Ако хората не са го ползвали през работодател, могат да го направят с подаване на данъчна декларация до 3 май.

o   Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация, която се прилага към годишната декларация за облагане на доходите. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.

o   Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в специална декларация, която се прилага към годишната декларация. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

-         Здравни осигуровки и права – апелираме хората, които си възстановиха правата по-евтино, да не пропускат да плащат по 16,80 на месец, защото ако пропуснат един месец и отново изпаднат от осигуряване, ще трябва да платят вноски за пет години назад.

 

Акцентите на тазгодишната кампания са два:

-         Насърчаване на ползване на електронните услуги от клиентите на НАП и позната данъчната кампания.

-         Позната данъчна кампания, в смисъл, че се постарахме да няма много промени тази година, което да облекчи клиентите ни.

-         Акцент на кампанията и през тази година ще бъде върху персоналния идентификационен код, който НАП издава и насърчаване на използването му от нашите клиенти, физически лица. Това е свързано и с цялостната политика на НАП в обслужването - стремим се да спестим на нашите клиенти време и пари при контакта им с НАП.

·        С ПИК гражданите могат да ползват още много услуги като:

1. да проверят осигурителния си доход, информация за членство в пенсионен фонд, декларираните пред НАП трудови договори, плащания и задължения и много друга справочна информация.

2. да подават искане за издаване на документ.

3. да подадат осем вида данъчни и осигурителни декларации – за доходите, осигурителните декларации 1, 5, 6 и 7, декларацията за дължими данъци и др.

4. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

4500 силистренци вече разполагат с 12-цифровия код, който им дава достъп до някои електронни услуги на НАП, без да е необходимо да закупуват електронен подпис. 2105 ПИК-а са издали служителите от офиса на НАП в Силистра през миналата година, а за първите два месеца на тази година 345 физически лица от Силистра и областта са получили код за достъп до личното си данъчно-осигурително досие.

 

Кампанията:

·        Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 3 май ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове.

·        Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.

·        Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.

 

·        Отново да кажем по-важните срокове в кампанията:

·        3 май – декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;

·        31 март – 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите;

·        31 март – срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

·        От тази година годишните отчети за дейността за ЕТ ще могат да се подават по електронен път чрез системата на НСИ с ПИК от НАП.