ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВАТ ЗА обявени свободни работни места в област Силистра към 21 март 2016 г.

24.03.2016 18:27

ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВАТ ЗА

обявени свободни работни места в област Силистра към 21 март 2016 г.

21/3/2016

 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

3 организатори, работа с клиенти – средно професионално обр. с икономически профил;

5 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите

1 декоратор, витрини – средно професионално обр. в сферата на изкуството

1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност

1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.

6продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил

2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил

3касиери - средно професионално обр., икономически профил

2 счетоводители – висше обр., направление икономика и счетоводство

3 оператори, въвеждане на данни - средно професионално обр.

3 обслужващи кулинарен щанд - средно професионално обр.

2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил

1 дърводелец мебелист - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии

1 крояч на дървени модели - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии

3 машинни оператори, кроене - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия

2 машинни оператори, поставяне на капсул - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия

 

- За обучение по време на работа

 

5 сервитьори – средно обр.

1 формовчик

2 шлосери монтьори

1 стругар

1 фрезист

1 боргвергист

2машинни оператори на металообработващи машини

 

Други СРМ към деня

 

2 готвачи - средно образование

1 главен счетоводител - висше образование, счетоводство и контрол

1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността

1 консултант (промотьор), продажби - средно образование

2 работници в кухня – основно образование

1 технолог, млекопреработка - средно специално образование

3 крупиета - средно образование

1 склададжия - средно образование

1 продавач консултант - средно образование

1 механик, промишлено оборудване - средно образование

2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование

10 лекари - висше образование, медицина

1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност

1 счетоводител – висше образование по специалността

1 шивач на облекло - средно образование

1 лаборант - средно специално образование

1 заварчик - средно професионално образование

1 моделиер конструктор на облекла - средно професионално образование

1 главен специалист – висше образование, фармация

1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование

1 техник-механик, технолог - висше техническо образование

1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование

1 шивач – средно образование

1 машинен инженер - висше техническо образование

 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа:

 

3 миячи на превозни средства, основно обр.

3 автомонтьори, средно обр.

3 автомонтьори - средно обр.

19 обслужващи бензиностанция/газостанция - средно обр.

2 касиери, бензиностанция - средно обр.

2 продавачи консултанти - средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

10 готвачи – средно образование, професионална квалификация „готвач”, опит 2 години

4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина

 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес

1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес

 

- За обучение по време на работа

 

1 барман – основно обр.

1 продавач консултант – основно обр.

1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност

2 общи работници – няма изисквания за заемане

1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.

1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност

1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност

1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.

1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.

1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 счетоводител – средно икономическо образование

1 сезонен работник, горско стопанство - няма изисквания за заемане на длъжността

3помощник-готвачи – няма изискване за заемане

3сервитьори – средно образование

1 барман – средно образование

1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно образование

1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/акушерка

2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно професионално образование - механизация на селското стопанство, монтьор на ССТ

1 общ работник – основно образование, водач на МПС, кат.B/Ткт

1 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит

1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование

1склададжия – средно образование

3 лекари - висше образование, медицина

 

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.