Близо 4 хиляди силистренски фирми декларираха печалбата си

05.04.2016 06:54

Близо 4 хиляди силистренски фирми декларираха печалбата си

* Все повече от тях подават документа по електронен път

 

4/5/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

3,31 млн.лв. са внесени за корпоративни данъци към 31 март, когато изтече последния ден, в който, по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), фирмите бяха задължени да подадат  годишна данъчна декларация и да внесат дължимия корпоративен данък за 2015 г.  В миналогодишната кампания фирмите внесоха 1,74 млн.лв. данъци.

От началото на годината до края на март в офиса на НАП в Силистра са приети общо 3734 броя декларации за печалбата и доходите на данъчно задължените лица, които през 2015 г. са се облагали с корпоративен данък (с около 500 повече от приетите до март 2015 г.). Все още обаче пристигат документи за годишно отчитане по пощата.

Продължава тенденцията фирмите да се възползват от алтернативното предложение на НАП за подаване на декларации – чрез интернет страница на агенцията с електронен подпис. Тази година броят на подадените по този път корпоративни декларации е 2348  бр., което прави 63% от общия брой. За сравнение миналата година по интернет са получени 1939 бр. годишни данъчни декларации, които са представлявали 59% от всички подадени.

Отчитайки повишения интерес към подаването на данъчно-осигурителни документи по интернет, приходната агенция постоянно търси нови начини да улесни своите клиенти, предлагайки им все повече електронни услуги.