Безработните плащат здравни осигуровки до 25 юни

21.06.2016 14:57

Безработните плащат здравни осигуровки до 25 юни

 

6/21/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

Най-късно до 25 юни трябва да внесат здравните си вноски за май всички, които сами се осигуряват за здраве. Това са трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица. Тъй като тази година 25 юни е неработен ден (събота), срокът за плащане е първият работен ден, следващ тази дата – 27 юни, понеделник.

Размерът на минималната здравноосигурителната вноска е 16,80 лв.

Напомняме, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат в декларация  образец 7. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението, в структурата на НАП по постоянен адрес. Тоест ако от 1 май трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 юни трябва да подадете декларация образец 7, както и да внесете дължимата сума.

В декларацията се посочва избраният осигурителен доход, върху който да се заплащат здравни вноски от тях. Ако това не е направено се смята, че клиентът е избрал да се осигурява върху минималния осигурителен доход.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.