Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 август 2016 г.

03.08.2016 19:24

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 август 2016 г.

1/8/2016

 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

4 мениджъри логистика – средно обр., икономически профил, шофьорска книжка кат.В

1 юрисконсулт – висше обр., юридически профил

4 готвачи в заведение за бързо хранене – средно обр.

2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите

1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност

1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.

2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил

2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил

2 касиери - средно професионално обр., икономически профил или технически профил;

2касиери - средно професионално обр., икономически профил

2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил

2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена

1 кинезитерапевт, висше обр. - професионален бакалавър по специалността, за к.к. Албена

 

- За обучение по време на работа

 

1 касиер - средно обр.

1 продавач консултант – средно обр., компютърна грамотност

1 монтажник, мебели от дърво и други подобни материали – средно обр.

3 бармани - средно обр.

9 сервитьори - средно обр.

3 камериери/камериерки в хотел, без изискване за обр., за к-с Златни пясъци

4 сервитьори, английски и руски език, за к-с Златни пясъци

2 бармани, английски и руски език, за к-с Златни пясъци

2 помощник-готвачи, английски и руски език, за к-с Златни пясъци

1 спасител в басейн, английски и руски език, за к-с Златни пясъци

2 масажисти – с месторабота к.к. Албена,средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

6 общи работници, промишленост – средно образование

4 машинни оператори, белене на зърно – средно образование

1 шофьор, куриер – средно образование, кат. С, професионална компетентност

1 учител по икономическа информатика – висше образование, информатика

1 учител по туризъм – висше образование по специалността

1 служител, човешки ресурси – висше икономическо образование, опит на подобна позиция

1 машинен оператор, шиене – средно образование

1 фармацевт магистър – висше образование по специалността

1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование

1 барман - средно образование

1 сервитьор - средно образование

1 работник в кухня - средно образование

1 готвач - средно образование

1 продавач, павилион - средно образование

2 продавачи, закуски и напитки - средно образование

1 техник, ГТП – средно професионално образование

1 автомонтьор - средно образование

5 сервитьори - средно образование

5 продавачи консултанти - средно образование

1 готвач - средно образование

2 продавачи консултанти - средно образование

1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език

1 сервитьор - средно образование

1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността

1 технолог, млекопреработка - средно специално образование

2 крупиета - средно образование

1 старши експерт - висше образование, информационни технологии

2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование

10 лекари - висше образование, медицина

1 главен специалист – висше образование, фармация

1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование

1 техник-механик, технолог - висше техническо образование

1 машинен инженер - висше техническо образование

1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, правоспособност

1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш

 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 експерт по маркетинг – висше обр., маркетинг

1 счетоводител – висше икономическо обр.

 

- За обучение по време на работа:

 

1 куриер, служба, офис – средно обр.

1 машинен оператор, шиене – основно обр.

1 работник, производство на вино и високоалкохолни напитки - основно обр.

10 продавачи консултанти – средно обр.

1 обслужващ бензиностанция/газстанция - средно обр

 

Други СРМ към деня

 

4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина

 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа

 

2 общи работници – основно обр.

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.

1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.

1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 счетоводител, оперативен – средно икономическо образование, опит, компютърни умения

3 секачи – няма изискване за заемане

4 машинни оператори, шиене – без изискване за заемане

2 готвачи – без изискване за заемане

1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика, опит 10 години

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование, кат. C+E, мин. 3 години опит

1 продавач консултант – няма изискване за заемане

1 сезонен работник, горско стопанство – няма изискване за заемане

1сервитьор – средно образование

1 барман – средно образование

3 лекари - висше образование, медицина

 

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

 

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2016 Г.

29/7/2016

Регистрираната безработица в областта намалява са пореден месец през юни

 

През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 343. Започналите работа безработни без квалификация са 149, с работническа професия - 124, а специалистите със средно специално и висше образование - 70. Надполовинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 67. Заетост е осигурена на 80 продължително безработни, както и на 17 безработни с намалена трудоспособност от областта.

 

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 198 безработни (като темп броят им е колкото и през май, с 5 по-малко).С посредничеството на бюрата по труда други 33 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.

 

Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 203.

 

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 159 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (26), търговията и преработващата промишленост (по 24), държавното управление (13), административните и спомагателните дейности (10), образованието (9), хотелиерството и ресторантьорството (7), транспорта и строителството (по 5) и др.

 

По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 38 работни места – по-голямата част от тях по схемата „Младежка заетост” на ОПРЧР.

 

Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 510. Техният брой за пореден месец намалява - с 234 в сравнение с края на май.Като търсещи работа лица са регистрирани и 133 заети, 65 пенсионери и 46 учащи.

 

Равнището на безработица за област Силистра, е 14,3%, при 14,8%през предходния месец. Всравнение с юни 2015 г.  равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта. На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юни 2016 г. е 8,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

 

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,1% /579 безработни лица/, следват общините Главиница - 32,0% /1069/, Алфатар – 24,0% /238/, Ситово - 23,4% /352/, Дулово– 20,6% /1991/, Тутракан – 11,6% /607/, и най-ниско в община Силистра - 7,2% /1674/.

 

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 3 280 (със 129 по-малко отколкото са били през май)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.

 

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.

 

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.

 

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 504, като спрямо май броят им намалява с 15, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 271/.

 

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 507.