Със заповед № ОХ- 260/18.03.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за сержант

19.05.2020 12:43

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 260/18.03.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa   1 вакантнa длъжност за сержант  във

Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe, изпълнявалo военна служба (кадрова военна служба).

 

Основни изисквания – средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален  сержантски колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален  сержантски (старшински) колеж или учебен център

 Срок за подаване на документите 29.06.2020г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините