Двама педагози от Дулово са отличени по повод 24 май

22.05.2020 14:51

             Двама педагози от Дулово са отличени по повод 24 май

 

Илхан  Ахмед – директор на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт  гр. Дулово и Донка  Илиева – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“ гр. Дулово са отличени с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“.

 

 

Ето информацията от РУО(Регионално управление на образованието)-Силистра

 Отличени педагогически специалисти от област Силистра с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“

 

       По повод честването на 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура, с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование са удостоени със заповед на министъра на образованието и науката  пет педагогически специалисти:

           Предложени от Регионално управление на образованието - Силистра

  • Бонка Петрова Скорчелиева – старши учител по музика в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра
  • Илхан Етем Ахмед – директор на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово

         Предложени от Синдикат „Образование“

  • Донка Радева Илиева – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, гр. Дулово

       Предложени от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

  • Росица Стефанова Никова – заместник директор в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, община Ситово

       Предложени от Синдикат на българските учители

  • Иванка Николова Славова – старши учител в ДГ „Роза“, гр. Силистра