Заповед РД-04-314/29.05.2020г.

29.05.2020 15:05

 

З А П О В Е Д

                                              РД-04-314/29.05.2020г.

                                                                  

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НА РЕЖ ДАМ

  1. Да се възстанови работният и учебен процес във всички детски градини на територията на община Дулово от 15.06.2020 г.
  2. Всички директори на територията на община Дулово да издадат вътрешни заповеди за изпращане на подготвителните групи на 01.06.2020 г. на открито, при строго спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца, приложено изпратени от Красимир Вълчев - министър на образованието.

З. Персоналът на училищните столове до 15.06.2020 г. да извършва санитарно хигиенни дейности.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Илиева-началник отдел „Образование“.

Д-р Юксел Ахмед                           кмет на Община Дулово