РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ - 12. 2019 г.

22.07.2020 18:28
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ   - 12. 2019 г.
 
Име, презиме, фамилия Длъжност  Входящ номер  Дата на подаване чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Кемал Реджеб Ибрям Кмет на кметство с.Окорш 52 09.12.2019г. да да    
2 Нермин Неджмидинов Бакиев Кмет на кметство с.Боил 46 02.12.2019г. да да    
3 Фигел Неждет Феим Кмет на кметство с.Правда 49 06.12.2019г. да да    
4 Хаккъ Нуридин Ахмед Кмет на с.Поройно 50-1 06.12.2019г. да да    
5 д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на община Дулово 29-1 02.12.2019г. да      
6 Невхис Лютфи Мустафа общински съветник 44 02.12.2019г. да      
7 Гюнер Нихат Ахмед общински съветник 43 02.12.2019г. да      
8 Юмер Юксел Хатиб общински съветник 42 02.12.2019г. да      
9 Тунчай Февзи Акиф общински съветник 41 02.12.2019г. да      
10 Шенур Айдън Мустафа общински съветник 40 02.12.2019г. да      
11 Гюнтер Шенол Сефер общински съветник 39 02.12.2019г. да      
12 д-р Любомир Минков Минков общински съветник 36 02.12.2019г. да      
13 Месут Мехмедемин Али общински съветник 38 02.12.2019г. да      
14 Джунейт Мехмедемин Съдкъ общински съветник 35 02.12.2019г. да      
15 Самир Рафет Сюлейман общински съветник 34 02.12.2019г. да      
16 Левент Хабил Али общински съветник 33 02.12.2019г. да      
17 Илкер Недожати Халим общински съветник 32 02.12.2019г. да      
18 Сонер Бедри Ахмет общински съветник 31 02.12.2019г. да      
19 Николай Илиев Господинов общински съветник 30 02.12.2019г. да      
20 Шенай Лютфи Рамадан общински съветник 29 02.12.2019г. да      
21 Дилбер Турхан Алиш общински съветник 28 02.12.2019г. да      
22 Радостина Стефанова Атанасова общински съветник 27 02.12.2019г. да