ОИЦ-СИЛИСТРА ПОСЕТИ ВСИЧКИ ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА

25.07.2020 07:52

На 23 юли 2020 г. /четвъртък/, пред НЧ „Н.Й. ВАПЦАРОВ-1895 г.“ в гр.Дулово, се състоя последното събитие тип „Изнесена приемна“ на територията на силистренска област. Информационната кампания, организирана от екипа на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ), бе проведена в периода от 14 юли до 23 юли 2020 г. и обхвана всички общини от областта.

 

По време на изнесените приемни, експертите от ОИЦ – Силистра предоставиха на заинтересованите посетители безплатна информация за актуални и предстоящи възможности по всички Оперативни програми, съфинансирани със средства от европейските фондове, раздадени бяха и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти. Най-честите въпроси се отнасяха до последствията от кризата КОВИД-19 в областта на земеделието и възможностите за преодоляване, които се очаква да стартират в началото на месец август. Не липсваше интерес и към инвестиционните мерки в земеделските стопанства, както и към проектни идеи на неправителствени организации и читалища. Част от хората в региона бяха запознати и с процедурите на местните инициативни групи: МИГ Тутракан – Сливо поле и МИГ Главиница – Ситово.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.