По стара традиция на 14 септември пожарникарите в Република България официално отбелязват своя професионален празник

09.09.2020 20:24

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – СИЛИСТРА

РАЙОННА СЛУЖБА „ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ДУЛОВО

гр. Дулово,  ул. “ Васил Левски” № 6

 

 

 

 По стара традиция на 14 септември пожарникарите в Република България официално отбелязват своя професионален празник .

Този празник е продължение на традицията, чието начало е положено през 1905 г . , като на първия пожарникарски събор , по инициатива на Русенския пожарен командир Иван Генков е основано пожарникарско дружество в България и тази ден е обявен за годишен празник на пожарникарите .

Традиционно седмицата, в която се пада 14 – ти септември се обявява за Седмица на пожарната безопасност”, тази година се чества от 14 до 18 септември. В рамките на седмицата се отбелязва Професионалният празник на служителите от Главна дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” - 14 септември, обявен с Решение № 385 на Министерския съвет от 13.09.1995 г.

Тази година за „Седмица на пожарната безопасност” , са предвидени следните мероприятия:

 

                       

                     1. Организира се  приемна за граждани от община Дулово  в  РС ПБЗН – Дулово в дните от  14 - 18.09.2020 г. от 9:30 - 12:00 ч.

                                                                                 

            Телефон за информация и въпроси на граждани:

 

  -за община Дулово – 0864-2-25-46, гр.Дулово – ул.”В.Левски” № 6.

                              

 

                      2. Провеждане на Дни на отворени врати в структурите на ПБЗН, в дните от  14 - 18.09.2020 г..

                      3. Провеждане на пресконференция по актуални въпроси  от дейността на органите за ПБЗН на 15.09.2020 г. 10,00ч .

 

4. Провеждане на демонстративно занятие пред гражданството за гасене на пожари и извършване на аварийно-спасителни дейности с оказване на първа помощ на пострадали на  14.09.2020 г. 9,00 ч. на центъра на гр. Дулово