УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ

08.10.2020 17:59

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

1.В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2020Г. СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2021Г.

ЗА СЪЩИТЕ ИМОТИ, НЯМА ДА СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.                                 ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

 

2.В СРОК ДО 30 НОЕМВРИ 2020Г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2021Г.