Със заповед № ОХ- 825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за сержант

26.10.2020 18:03

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa   1 вакантнa длъжност за сержант  във Висше военновъздушно училище ,,Георги Бенковски” за приемане на военна служба на лицe, изпълнявалo военна служба (кадрова военна служба).

 

Основни изисквания – средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален  сержантски  колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален  сержантски (старшински) колеж

 

 Срок за подаване на документите 03.12.2020г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините