Със заповед № ОХ- 814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери

26.10.2020 18:04

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

Основни изисквания –– ОКС ,,бакалавър” по специалност ,,Геодезия”, ОКС ,,бакалавър” по специалности ,,Компютърни системи и технологии” или ,,Геодезия”; да имат висше образование по специалността , за която кандидатстват; физически здрави; неосъждани; да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да са психологично пригодни;

да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание ,,уволнение”;да покриват нормативите за физическа годност; да нямат друго гражданство.

 Срок за подаване на документите 13.11.2020г.

               За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините