Ограничете посещенията си в офис на Национална агенция за приходите. Ползвайте електронните услуги.

12.11.2020 11:10

11/12/2020

За информация:  Елка Савова       

                    Тел:  086/ 815 251

 

 

С оглед въведената епидемична обстановка в страната, свързана с корона вируса, офисът на Националната агенция за приходите /НАП/ в Силистра апелира клиентите да се въздържат от лично посещение в офиса, освен при неотложност.

Потребителите на административни услуги  могат да се възползват от възможностите, които съществуват за заявяване и получаването им по електронен път, включително и централизирано чрез портала  на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ - www.egov.bg.  Комуникацията  чрез системата за е-връчване на ДАЕУ за водене на кореспонденция по електронен път към и от администрациите замества класическия метод за препоръчана поща.

Клиентите,  които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис, могат да ползват предоставяните от НАП електронни услуги на  адрес: https://inetdec.nra.bg/.  

Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.  

Всеки гражданин, без необходимост от посещение в офиса на Агенцията, може  да провери онлайн на сайта на Агенцията здравноосигурителния си статус, както и да извърши плащания към бюджета чрез виртуален  ПОС терминал на: е-услуги със свободен достъп .

При необходимост от информация,  уточнения и запитвания,   клиентите могат да  използват телефони за връзка в офис Силистра:

  • за данъчна информация – 086/815-254; 086/815-103; 086/815-266;
  • за здравно осигуряване – 086/815-129; 086/815-259; 086/815-258;
  • за банкови сметки – 086/815-212; 086/815-203,

както и информационния телефон на Агенцията - 0700 18 700 или

 електронните адреси за контакт, публикувани в сайта на администрацията - https://nap.bg/page?id=24 .

Офисът на НАП в Силистра продължава да работи и да обслужват клиенти при спазване на противоепидемичните мерки и постоянна дезинфекция на помещенията. При неотложност от посещение в офиса задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски.