Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци -31.03.2020г.