На 7 януари 2021г-Ивановден-в село Межден бе открита нова социална услуга за възрастни хора