Проект на Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Дулово

15.01.2021 12:07

До

Заинтересованите лица

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2  и чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект на Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Дулово .

Проектът е придружен от мотиви за приемане на Правилника

Предложения и становища по проекта се приемат  в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове.

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО