Публичен регистър за 2020 г. на Общинска собственост