На 1 февруари ЦОП-Дулово отбеляза своята 4-та годишнина

02.02.2021 13:17

Със специален поздравителен адрес от името на кмета на общината д-р Юксел Ахмед и цветя поднесени от заместник-кмета Доротея Тотева в Центъра за обществена подкрепа в Дулово, екипът на ЦОП отбеляза на 1 февруари своя четвърти рожден ден !

 

Магдалена Панева, управител на социалната институция сподели, че през тези четири години ЦОП -Дулово е оказал съдействие и подкрепа на над 200 деца и техните семейства на територията на община Дулово. Центъра за обществена подкрепа обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата. Най-важното е, че мисията на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в тяхната семейна и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите им и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. За този кратък период на съществуване центъра се доказа като необходима социална дейност.

В социалната услуга  работи екип от специалисти, включващ ръководител, социален работник, психолог и педагог. Осигурена е и възможност за  консултации с юрист.

 

ЦОП -Дулово непрекъснато се стреми към надграждане на досегашния опит и създаване на устойчиви резултати по отношение на предоставяната подкрепа. Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциала на децата и семействата са в основата на предоставянето на качествена социална услуга.