Публичен регистър за 2021 г. на Общинска собственост