Детска градина „Мир“ в Дулово реализира успешно идеята „Чорапи с кауза“

22.03.2021 06:27

"И те са тук ...

И не искат много. 

Само нашето приятелство. 

Истинските  приятели  не броят хромозоми "

 

Петранка Михайлова- директор на детската градина разказва за инициативата ДГ"МИР"-гр Дулово се включи в инициативата  на фондация  Живот със Синдром на Даун  като отправи предизвикателство  към родителите,други  детски градини ,институции и граждани  на  общината,да ги подкрепят с идеята „ЧОРАПИ С КАУЗА“ 

                          или

        Обуй,купи,подари,размени за

               УСМИВКА НА 21МАРТ!

За нас като учители примерът на възрастните  е модел  за  подражание  и начин за изграждане  и обогатяване  на ценностната система  на децата,защото е важно-децата в България  и по  да живеят  заедно, да растат  и учат  в споделен солидарна  и развиваща се среда! 

"ВСЯКО ДЕТЕ Е СЛЪНЦЕ ,НЕКА МУ ПОЗВОЛИМ ДА СВЕТИ"

 

Екипът на ДГ"МИР"ГР.ДУЛОВО  благодари на всички деца и техните  родители,на екипите на ДГ"ПРОЛЕТ"-С.Межден  и филиал с.Колобър,

на група  "ЩУРЧЕ" 

на ДГ"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"-гр.Дулово,на граждани и институции,които се включиха в нашето  предизвикателство - да подкрепим фондацията #ЖивотсъсСиндромнаДаун

 

               "НЕКА РАЗЛИЧИЕТО НИ ОБЕДИНЯВА,

                        ЗАЩОТО  ЗАЕДНО  СМЕ  ПО СИЛНИ"

#АЗПРИЕМАМ

#ПромянатаЕВъзможна

#ДГМирградДулово 

#семейство

#21маrchInternationalDownSyndromDay

#промяната

 

100%от продажбите  на шарените чорапи  ще бъдат насочени  за организиране  на Летен лагер 2021г за  деца със Синдром на Даун и техните  семейства от цяла България!