НАП напомня за ползването на отстъпка за физическите лица Остават 8 дни за ползването на отстъпка .

24.03.2021 15:51

Национална агенция за приходите напомня, че физическите лица, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март по електронен път, могат да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.

От НАП препоръчват във връзка с ползване на отстъпка, всяко физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към Агенцията и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става чрез издавания от Агенцията безплатен персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП.

Новите образци на годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица  са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/, а могат да се получат  и  безплатно  във всеки офис на Агенцията.

В офис Силистра това може да стане в сградата на ул. „Генерал Скобелев“ 8, етаж 1.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от интернет страницата на Агенцията  и на информационния телефон на НАП 0700 18 700,  на цена според тарифите на съответния оператор.