В ДУЛОВО СЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВА „ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“