По-малко регистрирани престъпления през 2020 г., нивото на разкриваемост бележи ръст

29.04.2021 16:32

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

По-малко регистрирани престъпления през 2020 г., нивото на разкриваемост бележи ръст

Отчет за резултатите от дейността на ОДМВР-Силистра през 2020 г.

 

 

Анализът на статистическите данни за престъпността в област Силистра през 2020 г. показва относителна устойчивост на кримогенната среда, като се отчита намаление в нивото на регистрираните престъпления.

През 2020 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, са регистрирани 980 престъпления, от които по криминална линия – 871, а по икономическа – 109. Броят на регистрираните престъпления през 2019 г. е бил 1002, от които по криминална линия – 881, а по икономическа – 121. Сравнителният анализ на посочените данни показва, че съществува намаление с 2,20 % на общия брой регистрирани престъпления, като по криминална линия намалението е с 1.14%, а по икономическа - с 9,92 %.

Общият процент на разкриваемост през 2020 г. е 59,59 %, което е с близо 9 пункта повече от предходния период. (50,70 % за 2019 г.)

За областта коефициентът на престъпност е 896,85 престъпления на сто хиляди души, като тук също се отчита намаление спрямо 2019 г. с около 20 престъпления на 100 хил.души население (916,99 за 2019 г.).

От регистрираните през 2020 г. криминални престъпления най-висок дял заемат кражбите – 206 (21% от регистрираните престъпления), следват престъпленията с наркотици – 50 (5% от регистрираните престъпления) и измамите – 19 (2% от регистрираните престъпления).

Основните престъпления от т.нар. битова престъпност – кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления с наркотици, грабежи и умишлени убийства остават доминиращи, като през 2020 г. заемат дял от 27% (226) спрямо общо регистрираните престъпления на територията на ОДМВР – Силистра.

През 2020 г. от служители, изпълняващи патрулно-постова дейност, са посетени  10888 сигнала и е взето участие в разкриването на 199 престъпления. Охранявани са 149 масови мероприятия и са оказани съдействия на 4179 лица и институции. Служителите от патрулно-постовата дейност са били ангажирани с конвоирането на 76 лица, взели са участие в 200 специализирани полицейски операции, като са извършили проверки на 85678 пътни превозни средства и  180380 лица.

Чувствително е подобрението на обстановката по линия на пътната безопасност. През  2020 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра са настъпили 268 ПТП, като през 2019 г. са били 315 ПТП. Тежките ПТП са 76, срещу 112 за 2019 г. През 2020 г. при автопроизшествия са ранени са 94 граждани и са загинали 12, докато през 2019 г. ранените са 139, а загиналите – 18.

 

Резюме на отчета за дейността на ОДМВР-Силистра през 2020 г. е публикувано в секция „Статистика и отчети“.

 

29.04.2021 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра