ПОДАРЪК ЗА ТАЛАНТЛИВ СТУДЕНТ ОТ ДУЛОВО

21.05.2021 14:14

В навечерието на 24 май Общински съвет - Дулово награди Тодор Тодоров-студент  трети курс във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

По информация от университета Тодор Тодоров има отлични постижения в студентската учебно - изследователска дейност и тази година получава специалната награда на Русенския университет – Кристален приз. Предложението е от неговите научни ръководители за  два (от общо шест) от докладите му ( по Нова българска литература и по Морфология на английския език).

Г-н Тодоров е завършил средното си образование в СУ “В. Левски“-Дулово и в момента е студент в РУ “Ангел Кънчев“-Филиал Силистра със специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“.

Пред общинските съветници и в присъствието на родителите и брат му, Тодор Тодоров получи подарък (лаптоп) и поздравителен адрес, връчени му от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово. Д-р Юксел Ахмед-кмет на общината поднесе  поздравления на Тодор и семейството му и му пожела още по-големи успехи. Тодор получи и парична сума и поздравителен адрес от името на доц. д-р Джевдет Чакъров.

Видимо развълнувани, Тодор и семейството му благодариха за вниманието и признанието към тях от страна на Общинския съвет и Общинската администрация и споделиха, че подаръците са наистина ценни и полезни за  учебната дейност на талантливият студент от Дулово.

ВАНЯ ПЕТРОВА