Ученици от Секулово честваха своя патронен празник в Двора на кирилицата