ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВА

07.06.2021 10:19

На 08.06.2021 от 08:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дулово - Промишлена зона ЮГ.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. в районите на гр. Дулово - ул. „Силистренско шосе“, ул. „Одрин“, ул. „ Диляна“, бл. Надежда, ул. „ Левски“, ул. „Варшава“, бл. Чайка, ул. „Хр.Ботев“ , ул. „Лозарска“, ул. „Камчия“, ул. „Добруджа“; Промишлена зона север.