ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ, ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

08.07.2021 17:18

НОВ АКТУАЛЕН ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИИТЕ, ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ОбА

И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,

КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН –11.07.2021  г.

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН – 10.07.2021 г. /събота/

по ред

НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

НАЧАЛЕН ЧАС- 12.30 ч. ЗА ДОСТАВЯНЕТО НА МАШИНИТЕ В САМИТЕ СЕКЦИИ

1.

9.00

409

ЧЕРНИК

 

2.

9.00

410

ЧЕРНИК

 

3.

9.00

411

ЧЕРНИК

 

4.

9.00

442

ОВЕН

 

5.

9.00

413

ВОДНО

 

6.

9.00

423

ПОРОЙНО

 

7.

9.00

440

ВОКИЛ

 

8.

9.00

441

ВОКИЛ

 

9.

9.00

438

ОКОРШ

 

10.

9.00

439

ОКОРШ

 

11.

9.00

434

ДОЛЕЦ

 

12.

9.00

437

ПАИСИЕВО

 

13.

9.00

435

БОИЛ

 

14.

9.00

436

ОРЕШЕНЕ

 

15.

9.00

427

ЧЕРНОЛИК

 

16.

9.00

428

ЧЕРНОЛИК

 

17.

9.00

417

ЗЛАТОКЛАС

 

18.

9.00

429

ПРАВДА

 

19.

9.00

430

ПРАВДА

 

20.

9.00

431

ЯРЕБИЦА

 

21.

9.00

432

ЯРЕБИЦА

 

22.

9.00

433

РУЙНО

 

23.

9.00

414

ЧЕРКОВНА

 

24.

9.00

419

МЕЖДЕН

 

25.

9.00

420

ВЪРБИНО

с хартия

26.

9.00

422

КОЗЯК

 

27.

9.00

421

ТАСЛАКОВО

 

28.

9.00

418

КОЛОБЪР

 

29.

9.00

424

РАЗДЕЛ

 

30.

9.00

425

СЕКУЛОВО

 

31.

9.00

415

ГРЪНЧАРОВО

 

32.

9.00

416

ПРОХЛАДА

с хартия

33.

9.00

426

СКАЛА

с  хартия

 

 

 

 

 

34.

9.00

401

ДУЛОВО

 

35.

9.00

402

ДУЛОВО

 

36.

9.00

403

ДУЛОВО

 

37.

9.00

404

ДУЛОВО

 

38.

9.00

405

ДУЛОВО

 

39.

9.00

406

ДУЛОВО

 

40.

9.00

407

ДУЛОВО

 

41.

9.00

408

ДУЛОВО

 

42.

9.00

412

ДУЛОВО – МБАЛ

с хартия

43.

9.00

443 - ПСИК

ДУЛОВО

с хартия

44.

9.00

444 - ПСИК

ДУЛОВО

с хартия

 

 

ГРАФИКЪТ ЗА ДОСТАВКА НА МАШИНИТЕ Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА РИК - СИЛИСТРА В „СЪОБЩЕНИЯ“ - https://rik20.cik.bg/ns202107

 

ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА МАШИНИТЕ  НА „СИЕЛА-НОРМА“ АД СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК и СЕКРЕТАРЯ.

ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОбА СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК/ПСИК, НО ТЕ НЕ ГИ ПОЛУЧАВАТ САМИ.

 

Отговорните лица за секциите в Дулово-град, а кметовете и кметските наместници за останалите населени места, да осигурят достъп на СИК до избирателните помещения за подреждане  на изборните книжа и получаването на  машините в предизборния ден.

Общината осигурява превоз с охрана при доставянето на изборните книжа, копирните машини и бюлетините в секциите.

Шофьорите с автобусите да бъдат пред Общината в 9.30 ч.