ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР - 2021г

13.07.2021 16:14

На  17.07. 2021г. (събота) от  9.30 ч  Община Дулово организира   ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР  в  местността  „Аязмо”, край с. Руйно.

 

           Началото е поставено през 1994 година и се провежда ежегодно  като Общински преглед на турската художествена самодейност. Поради големия интерес през годините, той се утвърждава и става традиционен за община Дулово и от преглед прераства в Регионален фестивал на турския фолклор. На 24-то издание през 2018г. фестивалът е обявен за Национален, а през 2019 г се провежда Първият национален фестивал. Заради пандемията второто издание се провежда през тази година. 

 Ежегодно участие  във фестивала вземат близо 50 самодейни състави и групи от общината, областта  и страната. 

        Специфичното за  него е, че се включват представители  на различни етнически култури и без възрастови ограничения. Фестивалът няма конкурсен характер, а организаторите са подготвили грамоти, плакети, финансови награди и почерпка за всички участници.