Всяко дете е слънце! Нека да му позволим да свети!

19.10.2021 12:21

На 14.10.2021 год. ДГ„Мир” участва в първият областен форум „Нашето участие в приобщаването!”,организиран от РУО-Силистра, РЦПППО-Силистра. Екип в състав: Директора на

ДГ „ Мир“ г-жа Петранка Михайлова и старши учители:  Анелия Стоянова и Алтен Мустафа представиха една много актуална днес тема, темата за приятелството с деца СОП в детската градина: И НИЕ СМЕ ТУК... И НЕ ИСКАМЕ МНОГО,САМО ТЯХНОТО ПРИЯТЕЛСТВО!
Да се даде равен шанс на всяко дете със СОП да получава всичко онова, което получават и останалите деца, да развива своя потенциал, да се насърчи детското творчество и откривателство чрез детското приятелство са само част от целите на екипа в ежедневната им работа, представени на областния форум. В детска градина „Мир” децата със СОП, не са деца със специални потребности, а деца със специални възможности. За учителите в ДГ„Мир”приобщаващото образование осигурява отворена подкрепяща среда за всички деца, така че да се чувстват ценени, подкрепяни и успешни!

 

Детска градина „ Мир“- град Дулово