ЗАПОВЕД 1666/05.11.2021

10.11.2021 17:19

ЗАПОВЕД

Image removed. 1666/05.11.2021

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във Image removed.връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021Image removed.

г., съгласно Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

1.На 13.11.2021 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул.”Драгоман” по ул.”Москва” и ул.”Гено Чолаков” до пресечката с ул.”Патриарх Дамян”. От ул.”Патриарх Дамян” по ул.”Кап. Мамарчев” и по ул.”Дочо Михайлов“ до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 08.00 часа на 13.11.2021 г. до 20.00 часа 13.112021 г., като за целта да се поставят съответните ЗНщИ, забраняващи преминаването по съответните улици.Image removed.

На 14.11.2021 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул.”Драгоман” по ул.”Москва” и ул.”Гено Чолаков” до пресечката с ул.”Патриарх Дамян”. От ул.”Патриарх Дамян” по ул.”Кап.Мамарчев” и по ул.”Дочо Михайлов“ до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 19.00 часа на 14.11.2021 г. до 06.00 часа на 15.11.2021 г., като за целта да се поставят съответните ЗНщИ, забраняващи преминаването по съответните улици.

Image removed.3.На 14.11.2021 г. от 19.00 часа до 06.00 часа на 15.11.2021 г. да се затвори движението на МПС от отсечката от ул.”Седми септември” към ул.”Васил Априлов” до ул.”Патриарх Евтимий”. От отсечката на ул.”Седми септември” към ул.”Васил Левски” до ул.”Генерал Колев“ към СУ”Никола И.Вапцаров” като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По посочените маршрути, часове и дати ще се Движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Дулово, РПУ Тутракан.

3.3абранява се Движението на по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за народни представители на 14.11.2021 г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОД на МВР — Силистра, Кметовете на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан, Медиите за осведомяване на гражданите, Пътно поддържане — ООД” село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на     Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов кмет на ОбщинаСилистра