СЪОБЩЕНИЕ за приемане на Правилника на ОС-Дулово

11.11.2021 12:44

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 12.11.2021г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения, мнения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. № 22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес: obs_dulovo@abv.bg  , за контакти: 086423100.

 

   Приложения:

  1. Мотиви за приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  2. Доклад за приемане на проект на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  3. Проект на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

Прикачени файлове