Касови отчети и месечен отчет за капиталови разходи към 30.10.2021г