УВЕДОМЛЕНИЕ

03.12.2021 13:46

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра срещу Правилника за организацията и дейността, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г., изм. с решение № 385 по протокол № 29 от 26.01.2018г., изм. и доп. с Решение № 433 по протокол № 33 от 29.05.2018г., изм. и доп. с Решение № 47 по прот. № 4/28.01.2020г. на  Общински съвет – Дулово,  по който е  образувано адм. дело № 204/2021г. по описа на  Административен съд-Силистра и е насрочено съдебно заседание за 26.01.2022г. от 10,30 часа в АС-Силистра.

 

Председател на

Общински съвет-Дулово:  инж. Невхис Мустафа