СЪОБЩЕНИЕ

19.01.2022 09:39

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

ОТ 18 ЯНУАРИ  ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022г.

 

ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ПРЕДПЛАТИЛИ В СРОК ДО 30.04.2022г. ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022г., ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ В БРОЙ В КАСАТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” ; ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО; ВЪВ ВСИЧКИ КМЕТСТВА НА ОБЩИНАТА; ИЗИПЕЙ  ИЛИ  ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100

БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400

БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

 

В Община Дулово през 2022г. писма -съобщения за местните данъци и такси няма да се изпращат .

Справки и информация за дължимите данъци и такса за битови отпадъци се дават от служителите във всички кметства на общината и в дирекция „Местни приходи“ гр.Дулово, също така и от сайта на НАП портал за електронни услуги-Е-услуги с ПИК.

 

 

 

18.01.2022г.

Мюмюн Неджиб Али:

Директор Дирекция „Местни приходи”